Constructii si confectii metalice

● Structuri metalice pentru diferite tipuri de hale
Sunt construcţii executate din laminate din oţel care alcătuiesc structurile de rezistenţă ale construcţiilor civile, industriale şi agricole.

● Şoproane metalice şi copertine pentru staţii de carburanţi

Sunt utilizate pentru depozitarea materialelor şi se confecţionează din diferite profile şi tablă de oţel.

● Cupe şi şasiuri pentru vagoneţi

Se utilizează în industria minieră şi a prelucrării diferitelor tipuri de minereuri feroase şi neferoase.

● Flanşe

Flanşele sunt utilizate pentru sudarea la capetele ţevilor în scopul îmbinării armăturilor şi elementelor de conducte cu presiune nominală Pn 6 până la Pn 16.

Se execută din oţel carbon sau inoxidabil în diferite tipodimensiuni după cerinţa beneficiarului şi conform standardelor în vigoare.

● Tubulatură metalică şi corpuri de turbine pentru microhidrocentrale

Se execută în diferite tipodimensiuni în funcţie de debitul solicitat.

● Containere – diferite tipuri

Sunt destinate pentru depozitare şi pentru transportul pieselor şi se pot realiza în diferite forme.

Având o construcţie specială se pot transporta şi etajat.

● Baraje metalice pentru microhidrocentrale

● Diferite structuri sudate

● Coşuri pentru gaze (tubulaturi şi reducţii pentru gaze arse)